content image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ark van Noach - Jentsje Popma - 1961

Actueel !

       T E N T O O N S T E L L I N G  

          BEELDEND KUNSTENAAR JENTSJE POPMA

De streaming van de opening van 12 juni 2021 is op You Tube terug te zien.

Op de overzichtstentoonstelling is vanaf 15 juni 2021 een selectie van veelzijdig werk van Jentsje Popma te zien: tekeningen, portretten, een werk van glas-appliqué, de Ichtus van chamotteklei uit het voormalig Diaconessenhuis te Leeuwarden, enkele keramische koppen en vooral geschilderde landschappen.

De toegang is gratis. 

Als gevolg van de versoepelingen in de Covid-19 regels is het vanaf zaterdag 26 juni 2021 niet meer nodig om te reserveren voor de expositie “In het licht” van Jentsje Popma.

U bent dus van harte welkom!

De enige restrictie is dat er niet meer dan 50 personen tegelijkertijd in de kerkzaal aanwezig mogen zijn. Het kan dus zijn dat u bij een grote toeloop even moet wachten bij de ingang.

De openingstijden zijn: dinsdag t/m vrijdag van 13.00-16.00 uur en op zaterdag van 11.00-16.00 uur

Er iseen boek verschenen over het leven en werk van de kunstenaar met de titel  'Jentsje Popma, kunstenaar met een missie'.

In de Grote Kerk van Leeuwarden te koop tijdens de openingsuren van de tentoonstelling. Prijs € 24,90.

De tentoonstelling wordt georganiseerd door de Commissie Kerk & Kunst van de Grote of Jacobijner Kerk in samenwerking met de Stichting Nijkleaster te Jorwert.

content image

Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van Jentsje Popma organiseert de Stichting Nijkleaster in samenwerking met de kunstcommissie van de Leeuwarder Grote Kerk een overzichtstentoonstelling van het werk van deze veelzijdige kunstenaar. In 2015 heeft Popma zijn atelier met al zijn werk aan Nijkleaster geschonken, een genereus gebaar...

In een recent vraaggesprek met Gerbrich van der Meer van het Friesch Dagblad geeft Popma aan dat het schilderij “ De vlucht naar het licht” een werk is dat hem na aan het hart ligt. De Grote of Jacobijnerkerk wordt wel eens aangeduid als “de kerk van het licht”. Door het licht in de ruimte van het schip komen Popma’s kunstwerken goed tot hun recht.

Dat de tentoonstelling in een kerkgebouw plaatsvindt is niet toevallig. Volgens de kunstenaar is hij altijd met het geloof  bezig geweest. Op latere leeftijd werd hij gedoopt in de Doopsgezinde Kerk van Rottevalle.

Met dominee Else Atie Franken-Duparc (1911-2000) onderhield hij intensieve contacten. In de doopsgezinde traditie is het gebruik om bij de doop een persoonlijke geloofsbelijdenis te schrijven. Popma beloofde twee ramen te ontwerpen voor de kerk: “Dat is mijn geloofsbelijdenis”. Aan weerszijden van de spreekstoel zijn de ramen aangebracht. Op het eerste raam is Jezus afgebeeld en op het tweede de mensen die naar hem luisteren.

Voor de school “Het Anker” aan het Vrijheidsplein in Leeuwarden maakte Popma een Christusfiguur in een boot die de vorm van een anker heeft. Lange tijd is dit keramisch reliëf overwoekerd geweest met klimop en bij een renovatie van het gebouw is het helaas kapot gemaakt; Jentsje Popma heeft toen een nieuwe versie van Het Anker gemaakt.

In een nis achter het liturgisch centrum van de Grote Kerk is tussen schilderijen van schepen een
draadplastiek bevestigd dat de ark van Noach voorstelt. Het grappige tafereel toont Noach op de brug van het vaartuig met om zich heen een koe, een varken, een aap, een giraffe en een olifant.

Het christelijk thema van de vis is door Popma ook nogal eens verbeeld. Vis is in het Grieks Ichthus en de letters van dit woord betekenen Jezus Christus, Zoon van God, Redder. Naast de preekstoel is een grote vis te zien die Popma in opdracht van het Leeuwarder Diaconessen-ziekenhuis vervaardigde. Binnen de vorm van de vis is een diacones zichtbaar die een zieke verzorgt. In de glazen vitrine zijn nog een aantal kleinere vissen te bekijken.

In het licht van de oude Jacobijner kloosterkerk heeft het oeuvre van Jentsje Popma deze zomer een passend onderkomen gevonden. De commissie Kerk en Kunst van de Grote Kerk is verheugd met het feit dat de Stichting Nijkleaster voor de honderdste verjaardag van de kunstenaar het initiatief voor deze overzichtstentoonstelling heeft genomen. Jentsje Popma, van harte geluk gewenst!
De tentoonstelling is geopend van 15 juni tot en met 2 oktober 2021 op dinsdag tot en met zaterdag van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Actuele informatie kunt u vinden op de volgende websites:
www.jacobijner.nl
www.grotekerkleeuwarden.nl
www.kunstindegrotekerkleeuwarden.nl
www.nijkleaster.frl

Commissie Kerk en Kunst van de Grote Kerk

Harry de Wit schreef op 16-02-2018:

Leuke site. Jaren geleden hebben ook wij wel kunst geexposeerd in de kerk. Nu al langere tijd niet meer, wat ik persoonlijk best jammer vind. Maar we hebben ook niet zo veel contacten in de kunstwereld. En ik weet niet goed hoe we e.e.a. weer opnieuw op zouden kunnen pakken. Zouden er kunstenaars zijn die het leuk zouden vinden om "iets" te doen in de kerk op Vlieland? Hebben jullie misschien een tip om daar mee in contact te komen? Met vriendelijk groet, Harry de Wit, kerkrentmeester Protestantse Gemeente te Oost-Vlieland

Madeleine Hatz

content image