content image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ark van Noach - Jentsje Popma - 1961

Actueel !

       T E N T O O N S T E L L I N G  

          BEELDEND KUNSTENAAR JENTSJE POPMA

De streaming van de opening van 12 juni 2021 is op You Tube terug te zien.

Op de overzichtstentoonstelling is vanaf 15 juni 2021 een selectie van veelzijdig werk van Jentsje Popma te zien: tekeningen, portretten, een werk van glas-appliqué, de Ichtus van chamotteklei uit het voormalig Diaconessenhuis te Leeuwarden, enkele keramische koppen en vooral geschilderde landschappen.

De toegang is gratis. 

Als gevolg van de versoepelingen in de Covid-19 regels is het vanaf zaterdag 26 juni 2021 niet meer nodig om te reserveren voor de expositie “In het licht” van Jentsje Popma.

U bent dus van harte welkom!

De enige restrictie is dat er niet meer dan 50 personen tegelijkertijd in de kerkzaal aanwezig mogen zijn. Het kan dus zijn dat u bij een grote toeloop even moet wachten bij de ingang.

De openingstijden zijn: dinsdag t/m vrijdag van 13.00-16.00 uur en op zaterdag van 11.00-16.00 uur

Er iseen boek verschenen over het leven en werk van de kunstenaar met de titel  'Jentsje Popma, kunstenaar met een missie'.

In de Grote Kerk van Leeuwarden te koop tijdens de openingsuren van de tentoonstelling. Prijs € 24,90.

De tentoonstelling wordt georganiseerd door de Commissie Kerk & Kunst van de Grote of Jacobijner Kerk in samenwerking met de Stichting Nijkleaster te Jorwert.

content image

Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van Jentsje Popma organiseert de Stichting Nijkleaster in samenwerking met de kunstcommissie van de Leeuwarder Grote Kerk een overzichtstentoonstelling van het werk van deze veelzijdige kunstenaar. In 2015 heeft Popma zijn atelier met al zijn werk aan Nijkleaster geschonken, een genereus gebaar...

In een recent vraaggesprek met Gerbrich van der Meer van het Friesch Dagblad geeft Popma aan dat het schilderij “ De vlucht naar het licht” een werk is dat hem na aan het hart ligt. De Grote of Jacobijnerkerk wordt wel eens aangeduid als “de kerk van het licht”. Door het licht in de ruimte van het schip komen Popma’s kunstwerken goed tot hun recht.

Dat de tentoonstelling in een kerkgebouw plaatsvindt is niet toevallig. Volgens de kunstenaar is hij altijd met het geloof  bezig geweest. Op latere leeftijd werd hij gedoopt in de Doopsgezinde Kerk van Rottevalle.

Met dominee Else Atie Franken-Duparc (1911-2000) onderhield hij intensieve contacten. In de doopsgezinde traditie is het gebruik om bij de doop een persoonlijke geloofsbelijdenis te schrijven. Popma beloofde twee ramen te ontwerpen voor de kerk: “Dat is mijn geloofsbelijdenis”. Aan weerszijden van de spreekstoel zijn de ramen aangebracht. Op het eerste raam is Jezus afgebeeld en op het tweede de mensen die naar hem luisteren.

Voor de school “Het Anker” aan het Vrijheidsplein in Leeuwarden maakte Popma een Christusfiguur in een boot die de vorm van een anker heeft. Lange tijd is dit keramisch reliëf overwoekerd geweest met klimop en bij een renovatie van het gebouw is het helaas kapot gemaakt; Jentsje Popma heeft toen een nieuwe versie van Het Anker gemaakt.

In een nis achter het liturgisch centrum van de Grote Kerk is tussen schilderijen van schepen een
draadplastiek bevestigd dat de ark van Noach voorstelt. Het grappige tafereel toont Noach op de brug van het vaartuig met om zich heen een koe, een varken, een aap, een giraffe en een olifant.

Het christelijk thema van de vis is door Popma ook nogal eens verbeeld. Vis is in het Grieks Ichthus en de letters van dit woord betekenen Jezus Christus, Zoon van God, Redder. Naast de preekstoel is een grote vis te zien die Popma in opdracht van het Leeuwarder Diaconessen-ziekenhuis vervaardigde. Binnen de vorm van de vis is een diacones zichtbaar die een zieke verzorgt. In de glazen vitrine zijn nog een aantal kleinere vissen te bekijken.

In het licht van de oude Jacobijner kloosterkerk heeft het oeuvre van Jentsje Popma deze zomer een passend onderkomen gevonden. De commissie Kerk en Kunst van de Grote Kerk is verheugd met het feit dat de Stichting Nijkleaster voor de honderdste verjaardag van de kunstenaar het initiatief voor deze overzichtstentoonstelling heeft genomen. Jentsje Popma, van harte geluk gewenst!
De tentoonstelling is geopend van 15 juni tot en met 1 oktober 2021 op dinsdag tot en met zaterdag van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Actuele informatie kunt u vinden op de volgende websites:
www.jacobijner.nl
www.grotekerkleeuwarden.nl
www.kunstindegrotekerkleeuwarden.nl
www.nijkleaster.frl

Commissie Kerk en Kunst van de Grote Kerk

De Protestantse Gemeente Leeuwarden van de Grote of Jacobijner Kerk wil graag een open kerk zijn. In het verlengde van die doelstelling probeert zij, naast haar reguliere taak, open te staan voor maatschappelijke ontwikkelingen en stem te geven aan zaken waarin zij zich vanuit haar eigen geloofsbeleving herkent. 

De Commissie Kerk & Kunst organiseert exposities van beeldend werk passend binnen die doelstelling; ook is in het kerkgebouw plaats voor een stand van de Wereldwinkel, voor Amnesty International en voor de uitvoering van vele concerten.

De monumentale Grote of Jacobijner Kerk in het hart van Leeuwardenis op zich al een bezoek waard, maar biedt door haar fraaie ruimtewerking voortreffelijke mogelijkheden voor het exposeren van diverse vormen van beeldend werk.

Sinds 1987 organiseert de Commissie Kerk & Kunst in de kerk jaarlijks meerdere kunsttentoonstellingen. De belangrijkse daarvan is de grote tentoonstelling gedurende de zomermaanden juni, juli en augustus, waarin de Grote Kerk vrijwel dagelijks voor publiek is geopend. Men kan dan kennismaken met zowel de tentoonstelling als met dit indrukwekkende historische bouwwerk.

Verder worden exposities georganiseerd rondom Pasen en Kerst. Voor de tentoonstellingen tijdens de 40-dagentijd en rondom Advent wordt aansluiting gezocht bij de inhoud van die thematiek.

Voor de zomertentoonstellingen worden gebruikelijk één of meerdere kunstenaars uitgenodigd rondom een vastgesteld thema. In 2013 was een grote expositie te zien rondom het thema "Engelen" van Ela Venbroek uit Deventer. Het thema van de zomertentoonstelling van 2014 had het thema "De Jakobsladder" van de Zwolle wonende maar in Leeuwarden geboren kunstenaar Jan Pieter Gootjes. 2015 was zowel voor beeldend kunstenaar Eveline van der Pas als voor onze Commissie bijzonder succesvol met de publicitair uitstekend scorende tentoonstelling " Hooglied". In 2016 exposeerde Paul Andringa met het thema "de Psalmen". Van eind november 2016 tot en met de eerste week van januari 2017 exposeerden jonge kunstenaars met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking van Kunstgroep Atteljee met het Advent-thema. Het bekende TV-spektakel "The Passion" werd in 2017 vanuit Leeuwarden uitgezonden. In de 40-dagentijd exposeerde Hilde Hoving in de Grote Kerk met het thema "Passie". 

2018 was het jaar van Leeuwarden als Culturele Hoofdstad van Europa en bracht toen de groepstentoonstelling met als titel: "Wie zeggen de mensen dat ik ben?....". Beeldende antwoorden op een vraag van Jezus.

Met de thema's wordt aansluiting gezocht bij actuele of Bijbelse onderwerpen. De exposities worden elk jaar bezocht door een breed publiek van ongeveer 7000 bezoekers. In het Culturele Hoofdstad-jaar 2018 werd de zomerexpositie bezocht door een veelvoud daarvan. Tot en met november 2019 noteerde de Commissie Kerk & Kunst maar liefst 10.063 bezoekers ! Het gastenboek in de kerk laat zien dat er bezoekers komen uit het hele land maar ook uit het buitenland. Velen zijn van mening dat kerk en tentoonstelling elkaar versterken en spreken daarover hun waardering uit.

Overzicht vanaf 2010 van de door de Commissie Kerk & Kunst georganisserde tentoonstellingen:

www.kunstindegrotekerkleeuwarden.nl

Door de inzet van vele vrijwilligers is de grote Kerk in de zomermaanden vrijwel dagelijks geopend voor het publiek. De kerk is opgenomen in de wandelroute door de binnenstad en de lokale VVV verstrekt hierover informatie. Verder wordt er via stedelijke, provinciale en landelijke media de nodige aandacht gegeven aan de tentoonstellingen.

content image

2010 

Pasen: Mels Sluyser
Zomer: Ben Manusama
Kerst: Ruurd Wiersma
 

2013

Pasen: Aad de Haas
Zomer: Ela Venbroek
Kerst: Wasili Wasin

 

2016

Pasen: Wout Herfkens
Zomer: Paul Andringa
Advent: Kunstgroep Atteljee

2019 

Pasen: Oesje Zegel

Zomer: Beppie Gielkens

Advent: Wies van der Meer

2011

Pasen: André de Jong
Zomer: ...en er was Licht -  groepsexpositie
Kerst: Aafke Holman

2014

Pasen: Ruud Bartlema
Zomer: Jan Pieter Gootjes
Kerst:  Helmut Muntschick

 

2017:

Pasen: Hilde Hoving
Zomer: Lieven Demunter (B)
Najaar:  Tjitske Andriesse

2012

Pasen: Friese Staties
Zomer: Op blote voeten, groepsexpositie
Kerst:  Giovanni Daless

2015

Pasen: Jac Bisschops
Zomer:  Eveline van der Pas
Kerst: Sonja Burgerjon

2018 

Groepstentoonstelling:
"Wie zeggen de mensen dat ik ben"
Advent:  Heine Noordstra