content image

Actueel !

De Lijdenstijd in Zwart-Wit  

 BEELDEND KUNSTENAAR HILDE HOVING

De eerste tentoonstellingsdag is zaterdag 30 maart 2024.

Daarna op 6, 13, 20 en 27 APRIL 2024.

OPENINGSTIJDEN VAN 13:00 tot 16:00 UUR 

 

40-DAGENTIJD in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden

De tentoonstelling wordt georganiseerd door de Commissie Kerk & Kunst van de Grote of Jacobijner Kerk te Leeuwarden

                   DE  LIJDENSTIJD  IN  ZWART-WIT

 

De expositie in de Veertigdagentijd staat in het teken van de lijdende mens. In zwart-wittonen heb ik figuren afgebeeld die slachtoffer zijn van een wrede dood, die treuren om het gemis van een geliefde, die een aanklacht indienen tegen geweld en onrecht, die hun handen ten hemel heffen met de vraag: waarom.

De Veertigdagentijd handelt over de lijdenstijd van Jezus die talloze kunstenaars heeft geïnspireerd om - zonder vergoddelijking - iets uit te drukken van zijn mens-zijn. De menselijke conditie van geboren zijn, van betekenis geven, van kwetsbaar en uiteindelijk sterfelijk zijn staat daarin centraal.

Twee afbeeldingen zijn een fotografische bewerking van een originele Sumi-e schildering van mijn hand. Het Japanse Sumi-e is een kunstvorm waarin met verschillende penselen wordt geschilderd met zwarte inkt in talloze verschillende schakeringen. Sumi-e heeft een Zenboeddhistische achtergrond en draait om de kunst van het weglaten. Het is in beginsel een meditatief proces waarbij in één penseelstreek voor elke toets een inktschildering vervaardigd wordt op rijstpapier.

De overige werken bestaan uit een combinatie van acryl- en olieverf, inkt, papier en zand. Een aantal werken passen qua materiaal en kleur prachtig op de oude muren van de monumentale kerk.

Kunstwerken in brede zin, te weten schilderingen, beeldhouwwerken, teksten (ook Bijbelteksten) en muziek zijn altijd een interpretatie van de werkelijkheid door de kunstenaar, die een dialoog aangaat met de toeschouwer. Kunst is principieel multi-interpretabel en daarin is misschien de hoop gelegen, de hoop op een nieuwe blik, een andere zienswijze.

Tot slot wil ik eindigen met een citaat van de kunstenaar Brancusi, die in mijn ogen prachtig verwoordt wat kunst in essentie kan zijn. Het geeft misschien een antwoord op de vraag waarom de mens een schepper is.

Kunst vertegenwoordigt geen ideeën maar brengt ze voort. Een waar kunstwerk komt intuïtief tot stand zonder van tevoren uitgedachte beweegredenen, omdat het zelf de beweegreden is en men daarvan vooraf geen rekenschap kan afleggen.

Constantin Brancusi (1876-1957)

 Biografie

Theoloog

Naast de opvoeding van mijn twee kinderen ben ik theologie gaan studeren en in 2000 cum laude afgestudeerd op het werk van de Belgische filosofe, psychoanalytica en taalkundige Luce Irigaya. Jarenlang was ik werkzaam als docent godsdienstfilosofie en genderstudies aan de NHL Leeuwarden en verzorgde ik colleges aan de seniorenacademie. Ruim 15 jaar leid ik uitvaarten vanuit christelijk of humanistisch perspectief. Ik geef lezingen en doceer filosofie aan kleine groepen.

 Kunstenaar
Kunst, filosofie en religie beïnvloeden elkaar en zetten aan tot verbeelden en symboliseren. Zij bieden speelruimte voor datgene wat onzegbaar en onbeeldbaar is. Daarin ligt voor mij een belangrijk moment van fascinatie.
Mijn opvattingen en gevoel voor kunst en schoonheid zijn onder andere gevormd door jarenlange opleiding en oefening in de Japanse bloemsierkunst  - Ikebana.
Het schrijven van haiku heeft mij mede geschoold in de kunst van weglaten.
Beide kunstuitingen zijn geworteld in de Zenfilosofie, waarbinnen het gaat om een innerlijke identificatie met datgene wat je creëert. Daarnaast hebben de kunstfilosofie (esthetica) en de visie van toonaangevende kunstenaars mij geïnspireerd.
Vanaf 2015 ben ik intensief gaan schilderen. Ik heb een eigen gemengde techniek ontwikkeld, waarbij ik hoofdzakelijk acrylverf, inkt, zand en dun papier gebruik. Mijn intentie iets uit te drukken van de menselijke conditie: de mens – geworteld in het aardse verlangend naar transcendentie

Hilde Hoving             www.hildehoving.nl

DOOR OMSTANDIGHEDEN IS DE GROTE KERK IN LEEUWARDEN GESLOTEN OP DE ZATERDAGEN 9, 16 EN 24 MAART 2024.

DE TENTOONSTELLING IS VERLENGD TOT EN MET 27 APRIL 2024

DE EXPOSITIEDAGEN  ZIJN NU:   30 MAART - 6 APRIL - 13 APRIL, 20 APRIL en  27 APRIL 2024

Openingstijden13.00 – 16.00 uur.

 

Commissie Kerk & Kunst van de wijkgemeente De Jacobijner. 

 

De Protestantse Gemeente Leeuwarden van de Grote of Jacobijner Kerk wil graag een open kerk zijn. In het verlengde van die doelstelling probeert zij, naast haar reguliere taak, open te staan voor maatschappelijke ontwikkelingen en stem te geven aan zaken waarin zij zich vanuit haar eigen geloofsbeleving herkent. 

De Commissie Kerk & Kunst organiseert exposities van beeldend werk passend binnen die doelstelling; ook is in het kerkgebouw plaats voor een stand van de Wereldwinkel, voor Amnesty International en voor de uitvoering van vele concerten.

De monumentale Grote of Jacobijner Kerk in het hart van Leeuwardenis op zich al een bezoek waard, maar biedt door haar fraaie ruimtewerking voortreffelijke mogelijkheden voor het exposeren van diverse vormen van beeldend werk.

Sinds 1987 organiseert de Commissie Kerk & Kunst in de kerk jaarlijks meerdere kunsttentoonstellingen. De belangrijkse daarvan is de grote tentoonstelling gedurende de zomermaanden juni, juli en augustus, waarin de Grote Kerk vrijwel dagelijks voor publiek is geopend. Men kan dan kennismaken met zowel de tentoonstelling als met dit indrukwekkende historische bouwwerk.

Verder worden exposities georganiseerd rondom Pasen en Kerst. Voor de tentoonstellingen tijdens de 40-dagentijd en rondom Advent wordt aansluiting gezocht bij de inhoud van die thematiek.

Voor de zomertentoonstellingen worden gebruikelijk één of meerdere kunstenaars uitgenodigd rondom een vastgesteld thema. In 2013 was een grote expositie te zien rondom het thema "Engelen" van Ela Venbroek uit Deventer. Het thema van de zomertentoonstelling van 2014 had het thema "De Jakobsladder" van de Zwolle wonende maar in Leeuwarden geboren kunstenaar Jan Pieter Gootjes. 2015 was zowel voor beeldend kunstenaar Eveline van der Pas als voor onze Commissie bijzonder succesvol met de publicitair uitstekend scorende tentoonstelling " Hooglied". In 2016 exposeerde Paul Andringa met het thema "de Psalmen". Van eind november 2016 tot en met de eerste week van januari 2017 exposeerden jonge kunstenaars met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking van Kunstgroep Atteljee met het Advent-thema. Het bekende TV-spektakel "The Passion" werd in 2017 vanuit Leeuwarden uitgezonden. In de 40-dagentijd exposeerde Hilde Hoving in de Grote Kerk met het thema "Passie". 

2018 was het jaar van Leeuwarden als Culturele Hoofdstad van Europa en bracht toen de groepstentoonstelling met als titel: "Wie zeggen de mensen dat ik ben?....". Beeldende antwoorden op een vraag van Jezus. De laatste zomertentoonstelling vóór de Coronapandemie was in 2019 van Beppie Gielkens. De overzichtstentoonstelling ter gelegenheid van de 100e verjaardag van Jentsje Popma kon in de zomer van 2021 gelukkig doorgang vinden. Tijdens de 40-dagentijdexpositie in 2022 was er aandacht voor kleurrijke werken van Oesje Zegel en Douwe Elias. 

Met de thema's wordt aansluiting gezocht bij actuele of Bijbelse onderwerpen. De exposities worden elk jaar bezocht door een breed publiek van ongeveer 7000 bezoekers. In het Culturele Hoofdstad-jaar 2018 werd de zomerexpositie bezocht door een veelvoud daarvan. Tot en met november 2019 noteerde de Commissie Kerk & Kunst maar liefst 10.063 bezoekers ! Het gastenboek in de kerk laat zien dat er bezoekers komen uit het hele land maar ook uit het buitenland. Velen zijn van mening dat kerk en tentoonstelling elkaar versterken en spreken daarover hun waardering uit.

Overzicht vanaf 2010 van de door de Commissie Kerk & Kunst georganisserde tentoonstellingen:

www.kunstindegrotekerkleeuwarden.nl

Door de inzet van vele vrijwilligers is de grote Kerk in de zomermaanden vrijwel dagelijks geopend voor het publiek. De kerk is opgenomen in de wandelroute door de binnenstad en de lokale VVV verstrekt hierover informatie. Verder wordt er via stedelijke, provinciale en landelijke media de nodige aandacht gegeven aan de tentoonstellingen.

2010 

Pasen: Mels Sluyser
Zomer: Ben Manusama
Kerst: Ruurd Wiersma
 

2013

Pasen: Aad de Haas
Zomer: Ela Venbroek
Kerst: Wasili Wasin

 

2016

Pasen: Wout Herfkens
Zomer: Paul Andringa
Advent: Kunstgroep Atteljee

2019 

Pasen: Oesje Zegel

Zomer: Beppie Gielkens

Advent: Wies van der Meer

2022

40-dagentijd: Oesje Zegel en Douwe Elias

Zomer: Henk Pietersma

Advent: Jan Pieter Gootjes

2011

Pasen: André de Jong
Zomer: ...en er was Licht -  groepsexpositie
Kerst: Aafke Holman

2014

Pasen: Ruud Bartlema
Zomer: Jan Pieter Gootjes
Kerst:  Helmut Muntschick

 

2017:

Pasen: Hilde Hoving
Zomer: Lieven Demunter (B)
Najaar:  Tjitske Andriesse

2020

40-dagentijd: Elisabeth Heuff

Advent: Nelly Zandberg

 

2023

40-dagentijd: André de Jong

Mei 2023: Peter B. van Houten

Zomer 2023: Gerrit Terpstra

Advent: Ela Venbroek

2012

Pasen: Friese Staties
Zomer: Op blote voeten, groepsexpositie
Kerst:  Giovanni Daless

2015

Pasen: Jac Bisschops
Zomer:  Eveline van der Pas
Kerst: Sonja Burgerjon

2018 

Groepstentoonstelling:
"Wie zeggen de mensen dat ik ben"
Advent:  Heine Noordstra

2021

Jentsje Popma 100 jaar ! 

Najaar 2021: Sonja Burgerjon