Actueel !

BLAU yn BLAU  

 BEELDEND KUNSTENAAR GERRIT TERPSTRA

De tentoonstelling is verlengd tot en met 31 oktober 2023 ! 

 

 

Zomertentoonstelling 2023 in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden

De tentoonstelling wordt georganiseerd door de Commissie Kerk & Kunst van de Grote of Jacobijner Kerk te Leeuwarden

Blau yn Blau


De zomertentoonstelling in de Grote Kerk heeft de titel “Blau yn Blau” meegekregen vanwege de kleur blauw, diepblauw, die een belangrijke rol speelt in veel van de werken.


Sinds jaar en dag komt deze kleur terug in zowel schilderwerk als in grafisch werk. De drukinkt waarmee gewerkt is, komt uit een oud blik dat reeds lang dienst doet en lijkt onuitputtelijk.

De afgelopen jaren is hard gewerkt om het rijke bezit van de Stichting “Alde Fryske Tsjerken” in beeld te brengen.

De 55 kerken zijn allen bezocht en door middel van foto’s vastgelegd; een schitterend avontuur om al die historische plekken te verkennen. In het atelier zijn de kerken verbeeld en in linosneden omgezet. Vervolgens zijn er twaalf afdrukken gemaakt op 300 grams aquarelpapier.

Elf van de twaalf zijn daarna ingekleurd. Deze 55 hangen in volgorde van ontstaan aan de lijn in de Grote Kerk. Het bleef niet bij deze serie werken. Er ontstond de behoefte om meer te doen met de samenhang tussen al die indrukken die tijdens het proces waren ontstaan. Het heeft geresulteerd in onder andere een aantal leporelloboeken waarbij een reeks afdrukken met elkaar verbonden zijn tot een geheel.

Naast dit tweedimensionale werk is er ook ruimtelijk werk te zien. Dat bestaat uit een aantal objecten van staaldraad met een inhoudelijke link naar ‘verhalen’ uit de bijbel. Zo is er bijvoorbeeld een ‘crucifix’ op een hoge blauwe sokkel maar ook een verbeelding van ‘Kaïn en Abel’ en van ‘Simson’, allen eveneens op een blauwe sokkel.

Belangrijk thema van de expositie is dat er gezocht is naar de manier waarop wij naar de dingen kijken, in hoeverre kunnen wij het onderwerp tot ons nemen, hoe dicht kunnen we bij het werk komen? Er is bijvoorbeeld gekozen voor het op hoge sokkels plaatsen van een aantal objecten. De afstand tot de beelden is bepalend voor het ondergaan ervan. Sta je dichtbij, dan kijk je er tegenop en word je als het ware heel klein. Daarentegen als je afstand neemt, wordt het beeld kleiner maar ook moeilijker te doorgronden. Hoe dicht kunnen wij als mens de dingen naderen, begrijpen en bevatten? We staan vaak met lege handen als het gaat om de grote vragen rond leven en dood. De kleine kerkjes op de terpen hebben de eeuwen doorstaan en zijn gevuld met betekenissen en maken ons klein ten opzichte van de tijd die verstreken is.

Vele generaties hebben rond de kerkjes geleefd, hebben huizen en boerderijen gebouwd en na verloop van tijd weer afgebroken. Al wat bleef was de kerk met z’n dodenakker eromheen.

Gerrit Terpstra
24 mei 2023

 

 

Commissie Kerk & Kunst van de wijkgemeente De Jacobijner. 

De Protestantse Gemeente Leeuwarden van de Grote of Jacobijner Kerk wil graag een open kerk zijn. In het verlengde van die doelstelling probeert zij, naast haar reguliere taak, open te staan voor maatschappelijke ontwikkelingen en stem te geven aan zaken waarin zij zich vanuit haar eigen geloofsbeleving herkent. 

De Commissie Kerk & Kunst organiseert exposities van beeldend werk passend binnen die doelstelling; ook is in het kerkgebouw plaats voor een stand van de Wereldwinkel, voor Amnesty International en voor de uitvoering van vele concerten.

De monumentale Grote of Jacobijner Kerk in het hart van Leeuwardenis op zich al een bezoek waard, maar biedt door haar fraaie ruimtewerking voortreffelijke mogelijkheden voor het exposeren van diverse vormen van beeldend werk.

Sinds 1987 organiseert de Commissie Kerk & Kunst in de kerk jaarlijks meerdere kunsttentoonstellingen. De belangrijkse daarvan is de grote tentoonstelling gedurende de zomermaanden juni, juli en augustus, waarin de Grote Kerk vrijwel dagelijks voor publiek is geopend. Men kan dan kennismaken met zowel de tentoonstelling als met dit indrukwekkende historische bouwwerk.

Verder worden exposities georganiseerd rondom Pasen en Kerst. Voor de tentoonstellingen tijdens de 40-dagentijd en rondom Advent wordt aansluiting gezocht bij de inhoud van die thematiek.

Voor de zomertentoonstellingen worden gebruikelijk één of meerdere kunstenaars uitgenodigd rondom een vastgesteld thema. In 2013 was een grote expositie te zien rondom het thema "Engelen" van Ela Venbroek uit Deventer. Het thema van de zomertentoonstelling van 2014 had het thema "De Jakobsladder" van de Zwolle wonende maar in Leeuwarden geboren kunstenaar Jan Pieter Gootjes. 2015 was zowel voor beeldend kunstenaar Eveline van der Pas als voor onze Commissie bijzonder succesvol met de publicitair uitstekend scorende tentoonstelling " Hooglied". In 2016 exposeerde Paul Andringa met het thema "de Psalmen". Van eind november 2016 tot en met de eerste week van januari 2017 exposeerden jonge kunstenaars met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking van Kunstgroep Atteljee met het Advent-thema. Het bekende TV-spektakel "The Passion" werd in 2017 vanuit Leeuwarden uitgezonden. In de 40-dagentijd exposeerde Hilde Hoving in de Grote Kerk met het thema "Passie". 

2018 was het jaar van Leeuwarden als Culturele Hoofdstad van Europa en bracht toen de groepstentoonstelling met als titel: "Wie zeggen de mensen dat ik ben?....". Beeldende antwoorden op een vraag van Jezus. De laatste zomertentoonstelling vóór de Coronapandemie was in 2019 van Beppie Gielkens. De overzichtstentoonstelling ter gelegenheid van de 100e verjaardag van Jentsje Popma kon in de zomer van 2021 gelukkig doorgang vinden. Tijdens de 40-dagentijdexpositie in 2022 was er aandacht voor kleurrijke werken van Oesje Zegel en Douwe Elias. 

Met de thema's wordt aansluiting gezocht bij actuele of Bijbelse onderwerpen. De exposities worden elk jaar bezocht door een breed publiek van ongeveer 7000 bezoekers. In het Culturele Hoofdstad-jaar 2018 werd de zomerexpositie bezocht door een veelvoud daarvan. Tot en met november 2019 noteerde de Commissie Kerk & Kunst maar liefst 10.063 bezoekers ! Het gastenboek in de kerk laat zien dat er bezoekers komen uit het hele land maar ook uit het buitenland. Velen zijn van mening dat kerk en tentoonstelling elkaar versterken en spreken daarover hun waardering uit.

Overzicht vanaf 2010 van de door de Commissie Kerk & Kunst georganisserde tentoonstellingen:

www.kunstindegrotekerkleeuwarden.nl

Door de inzet van vele vrijwilligers is de grote Kerk in de zomermaanden vrijwel dagelijks geopend voor het publiek. De kerk is opgenomen in de wandelroute door de binnenstad en de lokale VVV verstrekt hierover informatie. Verder wordt er via stedelijke, provinciale en landelijke media de nodige aandacht gegeven aan de tentoonstellingen.

2010 

Pasen: Mels Sluyser
Zomer: Ben Manusama
Kerst: Ruurd Wiersma
 

2013

Pasen: Aad de Haas
Zomer: Ela Venbroek
Kerst: Wasili Wasin

 

2016

Pasen: Wout Herfkens
Zomer: Paul Andringa
Advent: Kunstgroep Atteljee

2019 

Pasen: Oesje Zegel

Zomer: Beppie Gielkens

Advent: Wies van der Meer

2022

40-dagentijd: Oesje Zegel en Douwe Elias

Zomer: Henk Pietersma

Advent: Jan Pieter Gootjes

2011

Pasen: André de Jong
Zomer: ...en er was Licht -  groepsexpositie
Kerst: Aafke Holman

2014

Pasen: Ruud Bartlema
Zomer: Jan Pieter Gootjes
Kerst:  Helmut Muntschick

 

2017:

Pasen: Hilde Hoving
Zomer: Lieven Demunter (B)
Najaar:  Tjitske Andriesse

2020

40-dagentijd: Elisabeth Heuff

Advent: Nelly Zandberg

 

2023

40-dagentijd: André de Jong

Mei 2023: Peter B. van Houten

Zomer 2023: Gerrit Terpstra

2012

Pasen: Friese Staties
Zomer: Op blote voeten, groepsexpositie
Kerst:  Giovanni Daless

2015

Pasen: Jac Bisschops
Zomer:  Eveline van der Pas
Kerst: Sonja Burgerjon

2018 

Groepstentoonstelling:
"Wie zeggen de mensen dat ik ben"
Advent:  Heine Noordstra

2021

Jentsje Popma 100 jaar ! 

Najaar 2021: Sonja Burgerjon