Wie zeggen de mensen dat ik ben.......

-  beeldende antwoorden op een vraag van Jezus -

Op de noordwand van de Grote Kerk is indertijd ter gelegenheid van de tweeduizendste verjaardag van Jezus een grote muurschildering aangebracht: “De intocht van Christus in de Grote Kerk van Leeuwarden.” Het is een blij tafereel, waarin Jezus enthousiast wordt begroet door mensen die palmtakken en T-shirts voor de hoofdingang van de kerk hebben uitgespreid. Toch roept de voorstelling ook een aantal vragen op. Waarom is Jezus als een boeddhistische monnik afgebeeld? Wat betekenen de donkere strepen in de compositie?

De muurschildering van Gijs Frieling en Manfred Stumpf maakt deel uit van de tentoonstelling die in de zomermaanden van 2018 in de Grote Kerk wordt gehouden. De expositie is de afsluiting van een reeks over bijbelboeken die in 2014 is begonnen en die in het culturele hoofdstadjaar 2018 zij bekroning vindt..

 “Wie zeggen de mensen dat ik ben?” vroeg Jezus aan zijn leerlingen. Die vraag is terug te vinden in de evangelieverhalen van Mattheus, Marcus en Lucas. De commissie Kerk en Kunst van de Grote Kerk in Leeuwarden heeft deze vraag van Jezus voorgelegd aan veertien beeldende kunstenaars. In schilderijen, beelden en installaties proberen zij een antwoord te geven. Die antwoorden zullen af en toe voor vervreemding zorgen en soms voor ontroering en herkenning. Maar hopelijk ontstaat er steeds een boeiende dialoog tussen bezoekers en kunstwerken!

 

Leeuwarden, mei 2018                                 Commissie Kerk en Kunst

 

De tentoonstelling in de Grote Kerk is te bezichtigen:

Dinsdag t/m zaterdag van 11:00 - 16:00 uur en op zondagen tijdens de Erediensten en/of manifestaties en uitvoeringen in de kerk.

Greetje van den Akker

content image