Commissie Kerk & Kunst

 

Bredeplaats 4
8911 EP Leeuwarden
Telefoon: 058-2153544
Email: info@kunstindegrotekerk.nl

 

Commissie Kerk & Kunst

Giovanni Dalessi

Wie zeggen de mensen dat ik ben.....

-  beeldende antwoorden op een vraag van Jezus -

Op de noordwand van de Grote Kerk is indertijd ter gelegenheid van de tweeduizendste verjaardag van Jezus een grote muurschildering aangebracht: “De intocht van Christus in de Grote Kerk van Leeuwarden.” Het is een blij tafereel, waarin Jezus enthousiast wordt begroet door mensen die palmtakken en T-shirts voor de hoofdingang van de kerk hebben uitgespreid. Toch roept de voorstelling ook een aantal vragen op. Waarom is Jezus als een boeddhistische monnik afgebeeld? Wat betekenen de donkere strepen in de compositie?

De muurschildering van Gijs Frieling en Manfred Stumpf maakt deel uit van de tentoonstelling die in de zomermaanden van 2018 in de Grote Kerk wordt gehouden. De expositie is de afsluiting van een reeks over bijbelboeken die in 2014 is begonnen en die in het culturele hoofdstadjaar 2018 zij bekroning vindt..

 “Wie zeggen de mensen dat ik ben?” vroeg Jezus aan zijn leerlingen. Die vraag is terug te vinden in de evangelieverhalen van Mattheus, Marcus en Lucas. De commissie Kerk en Kunst van de Grote Kerk in Leeuwarden heeft deze vraag van Jezus voorgelegd aan veertien beeldende kunstenaars. In schilderijen, beelden en installaties proberen zij een antwoord te geven. Die antwoorden zullen af en toe voor vervreemding zorgen en soms voor ontroering en herkenning. Maar hopelijk ontstaat er steeds een boeiende dialoog tussen bezoekers en kunstwerken!

 

Leeuwarden, mei 2018                                 Commissie Kerk en Kunst

 

De tentoonstelling in de Grote Kerk is te bezichtigen:

Nadere specificatie volgt

 

www.kunstindegrotekerkleeuwarden.nl

Henk Pietersma

De Protestantse Gemeente Leeuwarden van de Grote of Jacobijner Kerk wil graag een open kerk zijn. In het verlengde van die doelstelling probeert zij, naast haar reguliere taak, open te staan voor maatschappelijke ontwikkelingen en stem te geven aan zaken waarin zij zich vanuit haar eigen geloofsbeleving herkent.

De Commissie Kerk & Kunst organiseert exposities van beeldend werk passend binnen die doelstelling; ook is in het kerkgebouw plaats voor een stand van de Wereldwinkel, voor Amnesty International en voor de uitvoering van vele concerten.

De monumentale Grote of Jacobijner Kerk in het hart van Leeuwardenis op zich al een bezoek waard, maar biedt door haar fraaie ruimtewerking voortreffelijke mogelijkheden voor het exposeren van diverse vormen van beeldend werk.

Sinds 1987 organiseert de Commissie Kerk & Kunst in de kerk jaarlijks meerdere kunsttentoonstellingen. De belangrijkse daarvan is de grote tentoonstelling gedurende de zomermaanden juni, juli en augustus, waarin de Grote Kerk vrijwel dagelijks voor publiek is geopend. Men kan dan kennismaken met zowel de tentoonstelling als met dit indrukwekkende historische bouwwerk.

Verder worden exposities georganiseerd rondom Pasen en Kerst. Voor de tentoonstellingen tijdens de 40-dagentijd en rondom Advent wordt aansluiting gezocht bij de inhoud van die thematiek.

Voor de zomertentoonstellingen worden gebruikelijk één of meerdere kunstenaars uitgenodigd rondom een vastgesteld thema. In 2013 was een grote expositie te zien rondom het thema "Engelen" van Ela Venbroek uit Deventer. Het thema van de zomertentoonstelling van 2014 had het thema "De Jakobsladder" van de Zwolle wonende maar in Leeuwarden geboren kunstenaar Jan Pieter Gootjes. 2015 was zowel voor beeldend kunstenaar Eveline van der Pas als voor onze Commissie bijzonder succesvol met de publicitair uitstekend scorende tentoonstelling " Hooglied". In 2016 exposeerde Paul Andringa met het thema "de Psalmen". Van eind november 2016 tot en met de eerste week van januari 2017 exposeerden jonge kunstenaars met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking van Kunstgroep Atteljee met het Advent-thema. Het bekende TV-spektakel "The Passion" werd in 2017 vanuit Leeuwarden uitgezonden. In de 40-dagentijd exposeerde Hilde Hoving in de Grote Kerk met het thema "Passie".

2018, het jaar van Leeuwarden als Culturele Hoofdstad van Europa brengt deze zomer de groepstentoonstelling met als titel: "Wie zeggen de mensen dat ik ben?....". Beeldende antwoorden op een vraag van Jezus.

Met de thema's wordt aansluiting gezocht bij actuele of Bijbelse onderwerpen. De exposities worden elk jaar bezocht door een breed publiek van ongeveer 7000 bezoekers. Het gastenboek in de kerk laat zien dat er bezoekers komen uit het hele land maar ook uit het buitenland. Velen zijn van mening dat kerk en tentoonstelling elkaar versterken en spreken daarover hun waardering uit.

Door de inzet van vele vrijwilligers is de grote Kerk in de zomermaanden vrijwel dagelijks geopend voor het publiek. De kerk is opgenomen in de wandelroute door de binnenstad en de lokale VVV verstrekt hierover informatie. Verder wordt er via stedelijke, provinciale en landelijke media de nodige aandacht gegeven aan de tentoonstellingen.

Overzicht vanaf 2010 van de door de Commissie Kerk & Kunst georganisserde tentoonstellingen:

2010                                               2011

Pasen: Mels Sluyser                          Pasen: André de Jong

Zomer: Ben Manusama                     Zomer: ...en er was Licht -  groepsexpositie

Kerst: Ruurd Wiersma                       Kerst: Aafke Holman

2012                                               2013

Pasen: Friese Staties                        Pasen: Aad de Haas

Zomer: Op blote voeten, groepsexpositie     Zomer: Ela Venbroek

Kerst:  Giovanni Dalessi                    Kerst: Wasili Wasin

2014                                              2015

Pasen: Ruud Bartlema                     Pasen: Jac Bisschops

Zomer: Jan Pieter Gootjes              Zomer:  Eveline van der Pas

Kerst:  Helmut Muntschick              Kerst: Sonja Burgerjon

2016                                                2017

Pasen: Wout Herfkens                     Pasen: Hilde Hoving

Zomer: Paul Andringa                      Zomer: Lieven Demunter (B)

Advent: Kunstgroep Atteljee            Najaar:  Tjitske Andriesse